Video

Knersus KROKODIL en sy skubberige vriende

Knersus KROKODIL en sy skubberige vriende

Verskillende aspekte in die lewe van reptiele word in hierdie wetenskaplike animasie-video aangespreek. Deurgaans word gebruik gemaak van soortname as eiename van die karakters, sodat die kind vertroud raak met die korrekte benaming van die reptiel. Waardevolle woordeskatuitbreiding, wat essensieël is vir taalontwikkeling, vorm ‘n integrale deel met die wetenskaplike feite.

Toktokkie, ons groen- goggatjie-verteller, bevind homself in groot nood! Wat is nou eintlik die gevaarlikste – Verkleurmannetjie se lang tong of Krokkodil se skerp tande? En dan …. verskyn twee ogies en ‘n vinnigbewegende tongetjie ook nog tussen die graspolle! Toktokkie wonder baie hoe dit moontlik is dat die vreedsame ou Skilpad, familie kan wees van die aggressiewe likkewaan. Pragtige foto’s van werklike diere in die natuur, komplementeer die animasie-karaktertjies, wat die kennishonger, jong kyker, die nodige stimulasie sal bied.

error: Content is protected !!
Share This