Omtrent Toktokkies

Lede - Teken In

Toktokkies Videos

In hierdie reeks raak die animasie-karaktertjie, Toktokkie, soveel aspekte in ons natuur aan wat op ‘n prettige wyse aan die jong kind oorgedra word. Die weetgierigheid van die jong leerders word in so‘n mate geprikkel sodat dit visueel in die brein vasgelê word. Van vele deskundiges se kennis is gebruik gemaak om hierdie, werklik ander manier van kennisontwikkeling, na die jongspan in hul vormingsjare oor te dra. Wat Toktokkies anders maak is dat die jong kyker blootgestel word aan die natuurlike voorkoms van diere en insekte en word in die vorm van storievertelling oorgedra. Dis nie slegs natuurfeite wat aangeleer word nie, ons tel, ons sing, leer lewenslesse – alles om hul kennis te verryk, en dit natuurlik alles in Afrikaans.

Bolla BEER sa laaang slaap 

‘n Opwindende wyse van leeraktiwiteite vind weereens in hierdie animasie-video van Toktokkies plaas. Woordeskatuitbreiding, wiskundige-aktiwitiete en klankbewuswording word alles in hierdie aflewering oor diere wat hiberneer op ‘n prettige wyse aan ons jong kykers bekendgestel. Kinders sal vasgenael voor die skerm sit en hierdie video oor en oor wil kyk.

Toktokkie se snipperige maatjie, Spinnekop, speel weereens ‘n belangrike rol om Lewensoriëntering saam met Omgewingsbewustheid aan ons kinders tuis te bring. Spinnekop se opmerkings oor Bolla Beer se vet lyfie en Vlermuis se vreemde gewoontes laat haar kort-kort in die moeilikheid beland. Belangrike lewenslesse vloei dan weereens daaruit. Kennis oor waarom sommige diere hiberneer en ander weer nie, asook skuilplekke tydens die hiberneerproses en voedselversameling, word ook aan die jong kyker oorgedra,

Soos die ander animasie-video’s van Toktokkies is die inligting wat weergee word CAPS-gefundeer en goedgekeur deur die Onderwysdepartement.

Bye – boer – wa

In hierdie inleidende, wetenskaplike, animasie-video van TOKTOKKIES, betree ons die Wonderwêreld van Bye. Van “die-by-gaan-my-steek”! uitroep by die jong kind, word bye prettige vriende vol verrassings. Die eens vreemde woorde soos stuifmeel, nektar en byekorf word bekende woorde. Ons sing, ons klank, ons tel en Toktokkie, die animasie-karaktertjie, deel sy kennis met behulp van pragtige, gekleurde foto’s, direk uit die natuur. Waardevolle kennis word aan die jong kind oorgedra op ‘n aanskoulike wyse, sodat die kyker bewus word van leefwêrelde buite sy/haar eie milieu.

Knersus KROKODIL en sy skubberige vriende

Verskillende aspekte in die lewe van reptiele word in hierdie wetenskaplike animasie-video aangespreek. Deurgaans word gebruik gemaak van soortname as eiename van die karakters, sodat die kind vertroud raak met die korrekte benaming van die reptiel. Waardevolle woordeskatuitbreiding, wat essensieël is vir taalontwikkeling, vorm ‘n integrale deel met die wetenskaplike feite.

Toktokkie, ons groen- goggatjie-verteller, bevind homself in groot nood! Wat is nou eintlik die gevaarlikste – Verkleurmannetjie se lang tong of Krokkodil se skerp tande? En dan …. verskyn twee ogies en ‘n vinnigbewegende tongetjie ook nog tussen die graspolle! Toktokkie wonder baie hoe dit moontlik is dat die vreedsame ou Skilpad, familie kan wees van die aggressiewe likkewaan. Pragtige foto’s van werklike diere in die natuur, komplementeer die animasie-karaktertjies, wat die kennishonger, jong kyker, die nodige stimulasie sal bied.

Sending MORSJORSE soek red die SEE!

Oseaanbesoedeling wakker ‘n sterk bewuswording van die uiters noodsaaklikheid van oseaanbewaring aan. Toktokkie, die animasie-karaktertjie betree die geheime wêreld van die oseaan, in sy geel duikboot, met ‘n baie duidelike missie: “ Sending Morsjorse Soek!” Hy ontdek die interessantste seediere en asemrowende seetonele in die vorm van lewensgetroue beeldmateriaal en onderseese foto’s. Probleme duik egter op as Toktokkie se duikboot aan ‘n stuk plastiek vashaak! Wat nou gemaak? En ….. waarom kan Haai nie meer swem nie en die arme Pylstert kan nie meer eet nie, terwyl dit baie goed gaan met die jellievisse en hulle al hoe meer word? En toe … die skok! Wie is werklik die morsjorse en wat kan ons doen om ons oseane skoon te hou en ons seelewe te bewaar!?

Toktokkie en sy maats se SOMERpiekniek

Somerpiekniek is ‘n vrolike, prettige, animasie-video, wat ons leergierige jong kind se ervaringsveld op ‘n spelende wyse verbreed. Toktokkie, die animasie-karaktertjie, is besig om ‘n somerpiekniek te reël en insekte en ander diertjies, wat veral in die somer sigbaar is, word uitgenooi. Vele aspekte en aktiwiteite in die somerseisoen word aangespreek. Ons ontmoet ook Toktokkie se snipperige maatjie, Spinnekop, wat baie te sê het oor insekte met vreemde gewoontes en voorkomste. Hierdeur word ‘n belangrike lewensles beklemtoon, naamlik dat elkeen op aarde sy eie doel en plek in ons pragtige natuur beklee. Ons sing weer lekker saam, tel, klank, bekyk pragtige natuurfoto’s en word wetenskaplik sommer baie slim.

error: Content is protected !!
Share This