Video

Bolla Beer

Bolla BEER sa laaang slaap 

‘n Opwindende wyse van leeraktiwiteite vind weereens in hierdie animasie-video van Toktokkies plaas. Woordeskatuitbreiding, wiskundige-aktiwitiete en klankbewuswording word alles in hierdie aflewering oor diere wat hiberneer op ‘n prettige wyse aan ons jong kykers bekendgestel. Kinders sal vasgenael voor die skerm sit en hierdie video oor en oor wil kyk.

Toktokkie se snipperige maatjie, Spinnekop, speel weereens ‘n belangrike rol om Lewensoriëntering saam met Omgewingsbewustheid aan ons kinders tuis te bring. Spinnekop se opmerkings oor Bolla Beer se vet lyfie en Vlermuis se vreemde gewoontes laat haar kort-kort in die moeilikheid beland. Belangrike lewenslesse vloei dan weereens daaruit. Kennis oor waarom sommige diere hiberneer en ander weer nie, asook skuilplekke tydens die hiberneerproses en voedselversameling, word ook aan die jong kyker oorgedra,

Soos die ander animasie-video’s van Toktokkies is die inligting wat weergee word CAPS-gefundeer en goedgekeur deur die Onderwysdepartement.

error: Content is protected !!
Share This